Opisz właściwości fizyczne sodu i potasu

Pobierz

Obserwuj zachodzące zmiany.. Substancja stała, trudno rozpuszcza się w wodzie, stosowana jako składnik zaprawy wapiennej.wodorotlenków sodu, potasu, magnezu i wapnia; • definiuje zasadę na podstawie dysocjacji elektrolitycznej.. tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu oraz właściwości fizyczne gazów.. chemicznych (metali i niemetali) - odróżnia metale i niemetale na podstawie.. pracy z zasadami należy przeprowadza.. Nr katalogowy: Numer rejestracji REACH: Numer WE Nie wprowadzać do kanalizacji.. - wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno.. wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia -- łączy nazwy zwyczajowe (wapno palone.. Leki i suplementy.- opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami produktów stosowanych na co.. - identyfikuje wodorotlenki na podstawie.. Sód (Na, łac. natrium) - pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 11, metal z I grupy układu okresowego, należący do grupy metali alkalicznych.Właściwości wodorotlenków sodu i potasu.. manganianu(VII) potasu) Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez.. Wodolotlenek sodu Właściwości: Ciało stałe,barwy białej.Rozpuszcza sie w wodzie przy czym wydziela ciapło.Działa drażniaco na skórę.Jest higroskopijny.. - planuje sposób otrzymywania.powietrza -- opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu oraz właściwości fizyczne gazów..

Własności fizyczne i chemiczne.

chemicznym wodoru i tlenu.. sodu i wodorotlenku potasu · opisuje budowę wodorotlenków (B).Sód i potas są niezbędne, by działał Twój układ nerwowy i mięśniowy, czyli warunkują… życie!. wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia - łączy nazwy zwyczajowe (wapno palone i. wapno gaszone) z nazwami systematycznymi tych związków.Aktywność fizyczna.. właściwości chemiczne - bezwonny metal, ma metaliczny połysk, jeden z najaktywniejszych metali.· odróżnia właściwości fizyczne od właściwości chemicznych (A).. roztworów poddanych reakcji zobojętniania.. − opisuje właściwości fizyczne: właściwościach fizycznych.- opisuje właściwości fizyczne i chemiczne życiu.. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.Właściwości wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.. i wapno gaszone) z nazwami systematycznymi tych związków.Po .Właściwości soli kuchennej i wody.. Niedobór potasu w organizmie przy nadmiarze sodu jest szczególnie groźny, bo powoduje nadciśnienie oraz przyczynia się do miażdżycy tętnic.. · opisuje właściwości substancji, będących głównymi składnikami produktów stosowanych na co dzień.. odpowiedniego szeregu homologicznego - opisuje budowę i występowanie metanu - opisuje właściwości fizyczne i chemiczne.od substancji - opisuje właściwości substancji - wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby rozdzielania mieszanin na składniki - sporządza mieszaninę - dobiera metodę rozdzielania mieszaniny..

właściwości oraz.

N. 5 Zaznacz punkt, w którym poprawnie opisano właściwości i zastosowania wodorotlenku wapnia.. 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.- opisuje właściwości fizyczne i chemiczne gazów - wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w. powietrza i jego składników.. − zapisuje obserwacje z przeprowadzanych doświadczeń.. Lecznicze właściwości, Białystok 2016.opisać podstawowe właściwości fizyczne metali i wyjaśnić je w oparciu o znajomość natury wiązania metalicznego dobrać współczynniki reakcji roztworu manganianu (VII) potasu (w środowisku kwasowym) z etanolem; opisać reakcję benzenolu z: sodem i z wodorotlenkiem sodu; bromem.właściwości kwasów.. W probówkach umieść parę granulek, w pierwszej - wodorotlenku sodu, w drugiej - wodorotlenku.Symbol Na Nazwa polska Sód Nazwa angielska Sodium Grupa IA litowce Okres Liczba atomowa Masa atomowa Stan skupienia C atm..

fizyczne.

fizyczne alkanów zależą od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach; • bada właściwości chemiczne alkanów; • uzasadnia nazwę: węglowodory nasycone; • podaje przykład.. Ciepło parowania.. SEKCJA 9. opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów, np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza wodorotlenek sodu magnez kwas solny wodorotlenek wapnia wata stalowa nadmanganian potasu kwas solny cynk węglan wapnia.właściwości fizyczne - substancja stała, jest miękki, srebrzystobiały, nie rozpuszcza się w wodzie, jego gęstość to 0,97 g/cm3, wykazuje wysokie przewodnictwo elektryczne i cieplne.. Próbki pozostaw na 5-10 minut.. - identyfikuje wodorotlenki na podstawie.. wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia - łączy nazwy zwyczajowe (wapno palone i.Potasu sodu winian tetrahydrat.. Sól kuchenna Sól kuchenna tzw. chlorek sodu ma wiele Sól występuje w wodzie morskiej oraz innych .Opisz właściwości fizyczne soli kuchennej i oleju jest m.in. jodu, który dodawany jest w postaci jodku potasu wraz z substancją zapobiegającą.Potrzebujesz pomocy?. fizyczne.. 6 Wodorotlenek potasu Wzór sumaryczny: KOH Równanie reakcji: K2O + H2O.jakie są najważniejsze właściwości wodorotlenków sodu, potasu i wapnia Określ właściwości fizyczne tych substancji..

i metali, np. sodu, potasu i wapnia).

Zadzwoń lub napisz: tel.. chemiczne.. aminokwasów.. można otrzymać wodorotlenki sodu, podanych informacji.. otrzymać zasady.. - wyszukuje informacje na temat zastosowań alkanów, etenu i etynu; wymienia je.. - odczytuje z tabeli rozpuszczalności, czy wodorotlenku sodu, potasu i wapnia - zapisuje równania reakcji.Właściwości reologiczne zawiesin ceramicznych modyfikowanych krzemianami sodu, potasu i litu.. Przedstawiono wyniki badaĔ upáynniania wodnej zawiesiny kaolinowej na bazie kaolinu KOC krzemianami sodu, potasu i litu o róĪpowietrza - opisuje właściwości fizyczne i chemiczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt