Charakterystyka społeczeństwa w potopie

Pobierz

Następnie widzimy punkt zwrotny, który zmienił nastroje w społeczeństwie, obudził wiarę i siłę.Na początku "Potopu" Henryk Sienkiewicz ukazał upadek moralny społeczeństwa polskiego, zdradę, podporządkowanie się obcemu najeźdzcy, odstępowanie od władcy, popieranie działań Szwed w.. Człowiek młody, bardzo przystojny.. przymioty dobrego rycerza: męstwo, odwagę, brak lęku przed śmiercią.Niechże mi pokażą ludzie, w dziejach świata biegli, inne królestwo, gdzieby wszyscy królowie własną spokojną śmiercią umierali.. Powieść Henryka Sienkiewicza pt. "Potop" to jedno z arcydzieł polskiej literatury pozytywistycznej.. Wśród szlachty są jednak jednostki gotowe do poświęceń, szlachetne, kochające ojczyznę, np.W "Potopie" polskie społeczeństwo XVII wieku to dwie kontrastujące ze sobą grupy.. Najważniejsze momenty historyczne Zdrada pod Ujściem W lipcu 1655 roku na wiadomość o wkroczeniu Szwedów na Pomorze zebrało się pod Ujściem (Wielkopolska) pospolite ruszenie szlachty polskiej.Pod koniec powieści widzimy moralne odnowienie całego społeczeństwa.. W całej okazałości prezentuje on wszystkie jego wady - warcholstwo, prywatę, brak poszanowania instytucji państwa.Oto najważniejsi bohaterowie Potopu.. Część z tych postaw odeszła w niepamięć wraz z przeminięciem sarmatyzmu, ale niektóre z nich zdają się być uniwersalne.Analizując pozytywne cechy szlachty, ukazane w utworze, należy skupić się przede wszystkim na patriotyzmie tej grupy społecznej..

Mężczyźni krytykują zachowanie i postawę polskiego społeczeństwa.

Jego wyraz twarzy jest hardy i zawzięty, oczy ma jak ryś, aż nimi kłuje.. Otrzymujemy szczegółowe opisy urządzenia zamku warszawskiego, teatru królewskiego, uczt i rycerskich turniejów, uroczystości na zamkach, hulaszczych zabaw w dworach szlacheckich, bójek w karczmach.W ten sposób wiele można się nauczyć nie tylko o społeczeństwie polskim połowy XVII wieku, lecz także o ludziach w ogóle.. Największym zdrajcą narodu polskiego w Potopie (a przynajmniej tak zostało to w powieści przedstawione) był książę Janusz Radziwiłł , hetman litewski, słynny wojownik i wielki magnat, bardzo bogaty .W jednym z fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza Potop, Szwedzi, Wrzeszczowicz z Lisolą omawiają sprawę polską.. Koncepcją napisania utworu była idea "ku pokrzepieniu serc" Polaków, starających się zachować tożsamośc narodową.Świat przedstawiony "Potopu" został ukazany w sposób jednoznaczny.. Mówią o nieładzie, swawoli szlachciów i nierządzie.. Koncepcją napisania utworu była idea "ku pokrzepieniu serc" Polaków, starających się zachować tożsamośc narodową.Dzieli się na ludzi, który prowadząc politykę kierują się jedynie dobrem własnego rodu, zdrajców, warchołów, samowolnych i pysznych egoistów oraz na patriotów stawiających dobro ojczyzny ponad własne interesy (Paweł Sapieha, Jerzy Lubomirski, Jan "Sobiepan" Zamoyski - nie są to jednak postacie idealne).Potop Henryka Sienkiewicza jest drugą częścią jego Trylogii.Sienkiewicz skończył pisać powieść w 1886 roku.Potop w zamierzeniu autora powstał jako utwór "ku pokrzepieniu serc" Polaków, którzy starali się zachować tożsamość narodową mimo braku własnego państwa..

Właśnie tak wyglądał "patriotyzm" księcia - dużo dobrego tylko dla siebie, nie ważne, czy ze szkodą dla innych, czy nie.Przydatność 65% Charakterystyka społeczeństwa polskiego w Potopie.

Sta­ra­jąc się opi­sać całe spek­trum spo­łe­czeń­stwa Rze­czy­po­spo­li­tej Oboj­ga Na­ro­dów, Hen­ryk Sien­kie­wicz szcze­gól­nie wie­le miej­sca po­świę­cił szlach­cie.. Jest drugą częścią Trylogii.. Polscy patrioci stanowią wyraźne przeciwieństwo okrutnych i działających z najniższych pobudek Szwedów.. Sienkiewicz przedstawił w niej dwa obrazy Polaków jako narodu.Obraz szlachty w "Potopie" Szlachta polska jest zbiorowym bohaterem "Potopu" Henryka Sienkiewicza.. O tyle odważny i nieustraszony, o ile porywczy, impulsywny i okrutny.. Jednocześnie jest człowiekiem światowym, odznacza się doskonałą znajomością obyczajów.Katalog Marcin Niedziółka, 2021-05-14 Szczecin Język polski, Scenariusze Obraz społeczeństwa polskiego w "Potopie" Henryka Sienkiewicza.. Powieść Henryka Sienkiewicza pt. "Potop" to jedno z arcydzieł polskiej literatury pozytywistycznej.. Nosi tytuł koniuszego litewskiego.. Reprezentantami bezgranicznego oddania królowi Janowi Kazimierzowi i Rzeczypospolitej, gotowymi poświęcić życie za ojczyznę są Zagłoba, Skrzetuscy, Wołodyjowski, Kmicic.Przydatność 65% Charakterystyka społeczeństwa polskiego w Potopie..

Ta war­stwa spo­łecz­na w jego ...Obraz XVII-wiecznego społeczeństwa w powieści Henryka Sienkiewicza Potop daje nam także obraz codziennego życia domowego i obyczajowego w XVII wieku.

Nie masz tu nożów i trucizn, nie masz protektorów, jako u Angielczyków… Prawda, mój panie, zawinił ten naród ciężko, zgrzeszył przez swawolę i lekkość…Takie myślenie było właśnie charakterystyczne dla Radziwiłła.. Z jednej strony widzimy sprzedajną, pozbawioną patriotycznych uczuć szlachtę - z panującym na Litwie księciem Januszem Radziwiłłem na czele, która w błyskawicznym tempie poddaje większość kraju najeźdźcy.W "Potopie" Henryk Sienkiewicz w bardzo obiektywny sposób przedstawia obraz polskiego społeczeństwa XVII wieku.. Człowiek ten bał się, że nie będzie miał dla siebie Litwy, tak jak sobie to wymarzył.. Kmicic jest młodym, zdrowym, dobrze zbudowanym mężczyzną.. Sienkiewicza od czasów przezeń opisywanych dzieliło raptem 200 lat, szlacheckie tradycje były więc ciągle żywe, w myśl zasady "noblesse oblige".. Przez karty Potopu przewijają się przedstawiciele wielkiej szlacheckiej drabiny społecznej - od króla po zaścianek - pisze .Charakterystyka zewnętrzna.. Liczył tylko na własne korzyści i troska o nie zajmowała mu większą część dnia.. Został przedstawiony jako postać negatywna, obłudny zdrajca ojczyzny, dbający tylko o swoje własne dobro.. zdrajców ojczyzny takich jak Radziwiłłowie, z utworu bije przekonanie o odrodzeniu polskiej szlachty i ludu w duchu tradycyjnych wartości..

Na początku "Potopu" Henryk Sienkiewicz ukazał upadek moralny społeczeństwa polskiego, zdradę, podporządkowanie się obcemu najeźdzcy, odstępowanie od władcy, popieranie działań Szwedów.

Następnie widzimy punkt zwrotny, kt ry zmienił nastroje w społeczeństwie, obudził wiarę i siłę.Charakterystyczne cechy tej warstwy społeczeństwa to egoizm, lekkomyślność, a czasem nawet zwykła głupota, interesowność, bezmyślność i krótkowzroczność, brak karności.. Jest drugą częścią Trylogii.. odpowiedź 4 grudnia 2010 przez użytkownika -KaI- ( 293,430 )Patriotka i regalistka, u mężczyzn ceni Podobna praca 60% Na podstawie utworu Potop stwórz charakterystyke Kmicica.. Mimo krytyki wielu postaw bohaterów m. in.. Andrzej Kmicic - szlachcic, chorąży orszański.. Sami Szwedzi dziwią się zmianie jaka zaszła w narodzie, który do niedawna nie stawiał im oporu.. Z kolei polskim patriotom przypisuje szlachetne cechy.I tak jak po potopie biblijnym nastąpiło odrodzenie wiary ludzi, tak po potopie szwedzkim odrodziły się siły polskie niezbędne do odparcia najeźdźcy.. Uważają, że w Polsce nie ma sprawiedliwości, wojska.. Podkreślają, że nie.Całe wypracowanie →W "Potopie" Henryka Sienkiewicza ukazane zostały wszystkie warstwy siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej oraz ich reakcje na groźbę utraty niezawisłości.. Powieść napisana została w konkretnym celu ponad sto lat temu, jednak czas, który minął od jej powstania .Cechy pozytywne i negatywne szlachty polskiej w Potopie.. Dowiedz się więcej Potop - streszczenieNa początku "Potopu" Henryk Sienkiewicz ukazał upadek moralny społeczeństwa polskiego, zdradę, podporządkowanie się obcemu najeźdzcy, odstępowanie od władcy, popieranie działań Szwedów.. Nosi podgolone włosy i szlacheckie wąsy.. W wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności okrywa się sławą zdrajcy narodu.Są to brak jednomyślności, nadmierne hołdowanie własnej korzyści, niestałość, emocjonalność, uwielbienie uczt i wystawnego sposobu życia, porywczość i gwałtowność.. Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt