Plan rozwoju nauczyciela przedszkola

Pobierz

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: (§ 7. ust1.. Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010 r. Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:nauczycieli.. 2020 r.Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Św. Wincentego a'Paulo, ul. Roczny plan pracy.. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Gumuła Nazwa i adres placówki: Przedszkole im.Świętej Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Nazwa placówki: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

Dyrektor: S. mgr Cecylia Blamowska.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola Przed nauczycielem, który rozpoczyna staż na poszczególny stopień awansu zawodowego, stoi na początku niełatwe wyzwanie, jakim jest opracowanie dobrego projektu planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. do 31.05.2003r koszalin; 31 maj 2003r.Imię i nazwisko: mgr Anna Pawelak Data i miejsce urodzenia: 17 czerwca 1985r., Łódź Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi, ul.Przylesie 22 Stanowisko: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Staż pracy pedagogicznej: 10 lat Wykształcenie: Magister, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara BarcikowskaPLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Okres stażu: 2 lata i 9 ..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2.

Opracowała: Maria Erdanowska.. Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020 .4) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.. Pliki do pobrania.. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Przykładowy wniosek 2021.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO .. 2011. z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. OstródaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. Plan działania: Zgodnie z: § 6 ust.. 2.2 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kowal-Paziewska Opiekun: mgr Janina Danuta Wangryn Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017 Przedszkole Samorządowe w Deszcznie Dyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata MikuckaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO..

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Kamila Brykarczyk.

2 pkt.. Kolejnym krokiem do podniesienia moich kwalifikacji zawodowych jest wstąpienie na drogą awansu zawodowego w celu uzyskania tytułu nauczyciela dyplomowanego.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoplan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5.. Plan zaopiniowany pozytywnie.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Przedszkola Publicznego nr 37. na rok szkolny 2021/2022.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: .. Nauczyciel wychowania przedszkolnego .. 1z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr krystyna golis nauczyciel mianowany przedszkole nr 15 w koszalinie czas trwania staŻu: 2 lata i 9 miesiĘcy: od 01.09.2000r.. Kaszubska 17 w Tczewie.. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe)..

Opiekun stażu: mgr Ewa Glinka - Brzozowskanauczyciela mianowanego.

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2021 z dnia 30.08.2021r.. (2 lata i 9 miesięcy) Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Okres trwania stażu: 01.09.2017r.. Czas trwania stażu: 9 miesięcy od 01.. Plan rozwoju może podlegać modyfikacji ze względu na nowe potrzeby dzieci lub przedszkola.. Nauczyciel wychowania przedszkolnego Placówka oświatowa: Gminne Przedszkole Stara Kamienica 71 58-512 Stara Kamienica Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy tj. od 01.09.2020r.. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Oprócz wielu standardowych zapisów, które muszą znaleźć się w planie dodatkowo jest w nim:Rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela- pierwsze zadanie do wykonania jakie Cię spotka, to napisać plan rozwoju.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, konsultacje, zawarcie kontraktu IX.2016 oraz na bieżąco Przejrzyste zasady współpracy, konsultacja, wzajemna obserwacja zajęć, zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą i opiekunem 3.. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - 2021r.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. Poniżej przykładowe zapisy z planu rozwoju (nie jest to cały dokument), oczywiście proszę wziąć pod uwagę inne terminy i zadania zgodne z Państwa pracą i specyfiką szkoły.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. Pisząc plan rozwoju starałam się w nim ująć zagadnienia zgodne z planem rozwoju przedszkola, misją i wizją placówki oraz planem wychowawczym.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)Roczny plan pracy i koncepcja przedszkola.. Plan .Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty (przedszkole) jestem już po egzaminie na nauczyciela kontraktowego, wszystko przebiegło bez większych trudności dlatego z czystym sumieniem mogę wam zaprezentować mój Plan Rozwoju Zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt