Uzupełnij schemat łańcucha pokarmowego wpisz podane nazwy organizmów

Pobierz

• w jeziorze.. RAMKA:…, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.Uzupełnij dwa brakujące ogniwa łańcucha pokarmowego, wybierając z ramki odpowiednie nazwy organizmów.. Uzupełnij zdania: a) Pantofelek porusza się za pomocą……………………………………, ameba-…………………………………., a stułbia6 Uzupełnij schemat P odzi ał zw i e rząt odży w i aj ąc y c h si ę i nny m i zw i e rzę t am i.. Łańcuch spasania - jest gdy pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego jest najczęściej roślina zielona np.Uzupełnij podane łańcuchy pokarmowe wpisując brakujące ogniwa z podanych organizmów: rak,ukleja,okoń,rzęsa wodna, nartnik , pająk topik, kaczka, szczupak płoć, ważka , wywłócznik , rogatek, oczlik , rozwielitka 1. świerk (kora) - kornik - dzięcioł.. Wykup dostęp aby zobaczyć odpowiedź korepetycje on-line.. b) Uzasadnij, że organizmy z grupy oznaczonej numerem 3. odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu tego ekosystemu.b) najmniejsza część budująca nasz organizm 5. a) Podaj nazwę poziomu troficznego, na którym znajduje się lis rudy, gdy zjada każde z podanych organizmów.. a. Zapisz 2 organizmy wymienione w tekście, które ze sobą konkurują (1 pkt.). pszenica .. orzeł.. Taki szereg nazywamy łańcuchem pokarmowym łańcuchem pokarmowym.. a) W wyznaczone miejsca (1-3) wpisz nazwy białek, które pełnią wskazane funkcje w organizmie człowieka..

Napisz schemat łańcucha pokarmowego , który ilustrowałby powyższy tekst.

Uzupełnij schemat wpływu zniszczenia przez człowieka naturalnej roślinności na inne elementy środowiska przyrodniczego, wpisując odpowiednie liczby.. (1 pkt.). Łańcuch pokarmowy - to szereg organizmów ułożonych w takiej kolejności , że każdy poprzedni jest źródłem pożywienia następnego.. Następnie wykonaj polecenia.. Zadanie 4.. W żołądku człowieka wyróżnia się następujące części: wpustową, dno żołądka, trzon żołądka i część odźwiernikową.. • w lesie: leszczyna (orzechy) - wiewiórka - kuna.. zielenica - dafnia - płoć - szczupak.. Występują w niej gruczoły wytwarzające pepsynogen .392.. W łańcuchu składającym się z trawy, konika polnego, jaszczurki i bociana każdy organizm jest kolejnym ogniwem łańcucha.Łańcuch pokarmowy: w jeziorze, w lesie, w morzu, na łące.. Wybierz po jednej nazwie z niżej wymienionych.. Wpisz w poniższy schemat nazwy odpowiednich organizmów a w miejsca wykropkowane - określenia wybrane z ramki.. oraz narysuj brakujące strzałki, które ilustrują przepływ energii.. Kategoria: Skład organizmów Układ pokarmowy i żywienie Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać.Łańcuch pokarmowy - uporządkowany ciąg zależności między organizmami, w którym jeden gatunek jest pokarmem dla drugiego..

7 Zapisz łańcuch pokarmowy, wybierając z ramki nazwy trzech organizmów.

Podpisz nazwy wszystkich ogniw (poziomów troficznych) utworzonego łańcucha.. Rozwiązanie przedstawiono na rysunku: Odpowiedź na zadanie z Przyroda z pomysłem 6.. .----zatoczek-----kaczka-----szczupak 2.. glon----.-----szczupak----- człowiek 3. szczątki roślin----.---- pliskolec ----.. Z podanych organizmów wybierz 4 i ułóż z nich łańcuch pokarmowy złożony z czterech ogniw.. Zeszyt ćwiczeń cz. 2a) wpisz podane niżej nazwy organizmów obok odpowiednijch ilustracji : dzięcioł duzy, wiewiórka pospolita, dąb szypułkowy , puszczyk, rudzik zwyczajny, kornik drukarz, mysz zaroślowa, wstężyk gajowy, lis rudy, borówka czarna (już to mam tylko pisze bo potrzebne w nastepnych punktach) b) Zapisz łańcuch pokarmowy o największej (A) i najmniejszej (B) liczbie ogniw pokarmowych.Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Ułóż prosty łańcuch pokarmowy występujący w wilgotnym lesie równikowym.. Jagody - ………………………………….. B. Ślimak - ………………………………….1.. Połącz wyrazy w kolumnach, tak aby powstały nazwy poprawne nazwy zwierząt:Łańcuchy pokarmowe.. Użyj nazw podanych w tabeli: układ narządów, tkanka, komórka, narząd (organ) 6.. Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał poziomy organizacji budowy organizmu od najniższego do najwyższego..

2 p.Rozpoznaj poniższe zwierzęta i podpisz ich nazwy: Zadanie 3.

Z poniższych organizmów ułóż łańcuch pokarmowy: płoć, plankton roślinny, szczupak, okoń …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Narysuj schemat dowolnego łańcucha pokarmowego, którego ostatnim ogniwem jest człowiek (przedstaw przynajmniej trzy ogniwa tego łańcucha).. Liczba punktów .. / 25 ( .. / 4 p.). Grupa A Klasa .. Imię i nazwisko .. Rodzaje łańcuchów pokarmowych : a) spasania liść ziemniaka stonka bażant człowiekUkład pokarmowy i żywienie Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień.. Zauważmy, że producentów i zaleznych od nich konsumentów można uporzadkować w szeregu, w którym poprzedni organizm jest pożerany przez następnego.. 7 Zapisz łańcuch pokarmowy, wybierając z ramki nazwy trzech organizmów.. bażant, lis, mszyca, sałata, bielinek kapustnik, biedronka, sikora, jastrząb, jabłoń.. dąb (żołędzie) - mysz - lis - wilk.. Sieci pokarmowe - tworzone są przez rozgałęziające się i przeplatające łańcuchy pokarmowe.. dzięcioł, lis, kornik, mysz, żaba.. grążel żółty - żyworódka - kaczka krzyżówka.. Grupa B Klasa .. Imię i nazwisko .Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.. 1 p. człowiek 393..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt