Opisz zastosowanie tlenków metali i niemetali

Pobierz

Tlenki niemetali:-występują w różnych stanach skupienia, np.: woda (tlenek wodoru) - ciecz, tlenek fosforu (V) - ciało stałe, tlenek siarki (IV) - gaz.. tlenek chromowy Cr2O3 - jako zielona farba mineralna o dużej trwałości, używany do barwienia na zielono szkła i glazury na porcelanie tlenek wapnia: Stosuje się go w .opisz właściwości wody 2010-09-14 20:53:47; Opisz właściwości wodoru.. Przydatność 55% Nazwy tlenków metali i niemetali, soli, .. Przydatność 85% Klejenie metali.. otrzymywanie prażenie wodorotlenku żelaza(III): prażenie hydroksotlenku żelaza(III) 2FeO(OH)→ Fe2O3 + H2O↑ 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O↑ temp.. podaj 2 przyklady 2009-09-28 17:30:40; Jakie są zastosowania metali i niemetali?. Należą do nich: tlenki metali: żelaza, glinu; tlenki niemetali: wodoru (woda), krzemu (główny składnik piasku), węgla, azotu.. W kosmetyce największe zastosowanie mają tlenek cynku, żelaza i tlenek tytanu (IV).Tego typu związki są składnikami tzw. kosmetyków mineralnych.Właściwości tlenków i ich zastosowania.. 11-Korozja.. 2011-09-07 19:22:15Zastosowanie metali: jako materiały konstrukcyjne wykorzystywane w jubilerstwie stosowane są jako środki antyseptyczne i bakteriobójcze do produkcji styków elektrycznych i czujników narażanych na wysokie temperatury.. Tlenki to związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami..

To związki metali lub niemetali z tlenem.

Wyjaśnij, na czym polega ich rola.. Tlenki metali są przeważnie ciałami stałymi, a niemetali gazami.tlenki metali - w tych związkach tlen jest połączony z metalem, np.: CaO - tlenek wapnia Na 2 O - tlenek sodu PbO - tlenek ołowiu (II) tlenki niemetali - w tych związkach tlen jest połączony z niemetalem, np.: N 2 O 3 - tlenek azotu (III) CO 2 - tlenek węgla (IV) 2.. Wraz z przejściem od metali lekkich przez metale ciężkie do półmetali i niemetali, jonowy charakter ich tlenków zanika na korzyść charakteru kowalencyjnego.. Polecenie 2.4. tlenki metali i półmetali są z reguły ciałami stałymi; cechy charakterystyczne: duża gęstość wysoka temperatura topnienia budowa jonowa tlenki niemetali są z reguły są gazami, rzadziej cieczami czy ciałami stałymi; cechy charakterystyczne:78% Nazwy tlenków metali i niemetali, soli, kwasów, zasad i wodorków oraz sposoby otrzymywania soli - tabelki 79% Substancje chemiczne 80% Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystykaPrzedstaw w formie tabeli porównanie właściwości metali i niemetali.. 2013-12-09 21:21:27; Opisz zastosowanie najczęściej wykorzystywanych przez człowieka tlenków: 2011-10-23 13:10:03; Opisz właściwości glinu.. - utlenianie lub redukcja innych tlenków - rozkład termicznych niektórych soli kwasów .Zastosowanie niemetali : Izolatory - słabo przewodzą prąd i ciepło *Nie posiadają połysku i nie mają gładkiej powierzchni *Mają zwykle niższe temperatury topnienia i wrzenia niż metale *Niemetale występują w ciekłym stanie skupienia Siarka- jest ważnym surowcem stosowanym w przemyśle m.in. do produkcji sztucznych nawozów,kwasów, barwników , zapałek , środki do zwalczania .Związki metali z niemetalami wydają się być natury jonowej..

Tlenki - zastosowanie .

W tlenkach niemetali (np. CO 2) występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.. Niektóre tlenki występują w przyrodzie.. Nazewnictwo tlenków - przeanalizuj przykładu 49 i 50 s.197 w podręcznikuTlenki są to zwiążki pierwiastków (metali i niemetali) z tlenem, w których tlen wystepuje na 2 stopniu utleniania.. W tlenkach metali .. Z przedstawionych równań wynika,że do podstawowych metod otrzymania tlenków należą: - bezpośrednia synteza z pierwiastków.. 2.Następnie wyjaśnia, jak zbudowane są tlenki, przypomina wartościowość tlenu w tlenkach i zapisuje kilka przykładów wzorów oraz nazw tlenków, tj.: CO, SO 3, H 2 O, SiO 2, PbO 2.. Często przytaczanym przykładem jest tlenek siarki(VI).. , jest półproduktem do wytwarzania kwasu azotowego.. Większość tlenków metali jest tlenkami zasadowymi i rozpuszcza się w wodzie, tworząc wodorotlenki metali.. zastosowanie przy rozdzielaniu izotopów tego promieniotwórczego pierwiastka.. Podaj najważniejsze właściwości i zastosowanie podanych tlenków.. 1.Zastosowanie połączeń klejonych: Łączenie metali za pomocą klejenia jest coraz .Właściwości tlenków Właściwości fizyczne.. Pomoocy !. Tlenki mają bardzo różne własności fizyczne, które zależą od pierwiastka łączącego z tlenem: od substancji stałych o bardzo wysokich temperaturach topnienia (tlenek wolframu), przez ciecze (), po gazy (podtlenek azotu).Większość tlenków metali ma podobny, biały bądź szary kolor bez połysku, jednak znanych jest też wiele .Tlenki metali są substancjami jonowymi, wiązanie między atomem metalu, a atomem tlenu jest wiązaniem jonowym..

2012-11-17 18:31:22; Jakie są zastosowania niemetali.

Większość z nich reaguje z wodą, a produktem takiej reakcji jest kwas.. Nauczyciel wyjaśnia, jak tworzy się wzory i nazwy tlenków.. WŁAŚCIWOŚCI TLENKÓW Fizyczne.. Większość tlenków metali wykazuje swoją podstawową naturę chemiczną, reagując z kwasami, tworząc sole i wodę.. 400 C- 500 C zastosowanie stosowany w hutnictwie,Zastosowanie niektórych tlenków : dwutlenek azotu ( I\/ ) NO2 - stosowany jako środek nitrujący, utleniający, katalizator, utleniacz paliw rakietowych, itd.. 2013-03-02 21:09:06Tlenki metali: zwykle ciała stałe, wysokie temperatury topnienia, nie rozpuszczają się w wodzie, niektóre reagują z wodą Tlenki niemetali: najczęściej są to gazy, rzadziej ciała stałe, nierozpuszczalne lub bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, niektóre reagują z wodą Reakcje tlenków I. Utlenianie 2CO + O2 -> 2CO II.Poznajemy właściwości metali i niemetali?.

Tlenki metali i niemetali mają szerokie zastosowanie.

W związkach tych tlen występuje na -II stopniu utlenienia.. Ze względu na swoją .Właściwości i zastosowanie tlenków w kosmetyce.. ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH TLENKÓW METALI I NIEMETALI: Tlenek żelaza (III) (Fe2O3) (tlenek metalu):-uwodniony jako składnik rdzy,-do produkcji pigmentów używanych do produkcji lakierów .Higroskopijność - podatność substancji na wchłanianie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą.. 2010-04-15 18:08:19; Pomocy.. Tlenek zasadowy to taki tlenek, który reaguje z kwasami, z wytworzeniem soli .Tlenki.. stosowane w gospodarstwie domowym.. 2010-10-03 11:22:19 Podaj przykłady tlenków niemetali .. Opisz zastosowania niemetali i zilustruj je, wykonując trzy zdjęcia.. 4.Większość tlenków niemetali to tlenki kwasowe (reagują z wodą i zasadami) Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycie.. zastosowanie przy rozdzielaniu izotopów tego promieniotwórczego pierwiastka.. wykorzystuje się do dezynfekcji.Zastosowanie metali: jako materiały konstrukcyjne wykorzystywane w jubilerstwie stosowane są jako środki antyseptyczne i bakteriobójcze do produkcji styków elektrycznych i czujników narażanych na wysokie temperatury.. Przedmioty Chemia Systematyka związków nieorganicznych .. jakie sa zastosowania metali i niemetali?. 3. tlenek chromowy Cr2O3 - jako zielona farba mineralna o dużej trwałości, używany do barwienia na zielono szkła i glazury na .Start studying Właściwości metali i niemetali Chemia nowej ery 7.. Metale łatwo korodują.Temat: Tlenki metali i niemetali.• Przykłady tlenków:-tlenek wodoru H2O (woda, zajmuje około 73% powierzchni Ziemi)-tlenek węgla (IV) CO2 (dwutlenek węgla, u.Zastosowanie niemetali: Tlen:-występuje w powietrzu, dzieki temu oddychamy-podtrzymuje spalanie-Używania do spalania węglowodorów,tworzenia tlenków Wodór-Łączy się z tlenem tworząc wodę-Tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową (piorunującą)-stopiony wodór znalazł zatosowanie w paliwach, w silnikach rakietowychZastosowanie niektórych tlenków: 1. woda jako tlenek wodoru- wiadomo do czego;-) 2. dwutlenek azotu ( IV ) NO2 - stosowany jako środek nitrujący, utleniający, katalizator, utleniacz paliw rakietowych, jest półproduktem do wytwarzania kwasu azotowego.. wykorzystuje się do dezynfekcji.5.. Właściwości tlenków sprawiają, że te związki chemiczne znajdują zastosowanie np. w przemyśle budowlanym.Zachowuje się tak przeważająca większość tlenków niemetali, większość tlenków półmetali i niektóre wyższe tlenki metali..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt